Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli 44-285, ul. Główna 69, tel. 0324301170, e-mail szkola.kobyla@kornowac.pl

UKS Uczniowski Klub S-portowy "Błyskawica"

UKS -  Uczniowski Klub Sportowy ,, Błyskawica ‘’ 


Zajęcia sportowe w naszej szkole  odbywają się w każdy czwartek na 6 lekcji od 12.20 do 13.05

 Są to głównie GRY i ZABAWY .

Na razie mogą brać w nich udział uczniowie klasy III za okazaniem pisemnej zgody rodziców.

Zapraszamy wszystkich chętnych.


Celem tych zajęć jest:

- krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży

- podwyższanie sprawności fizycznej uczniów

- świadome wybieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie  -  wzajemna tolerancja.Można wpłacać datki na działania związane z utrzymaniem klubu 

na konto         29 8455 0000 2001 0002 5973 0001

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ,, BŁYSKAWICA ‘’ KORNOWAC

Zobacz zdjęcia