Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli 44-285, ul. Główna 69, tel. 0324301170, e-mail szkola.kobyla@kornowac.pl

Aktualności

23 kwietnia 2018 14:38 | Aktualności

„Tydzień zdrowia w naszej szkole”

16 kwietnia w naszej szkole rozpoczął się Tydzień Zdrowia.

Projekt edukacyjny „Tydzień zdrowia w naszej szkole” oparty był na podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Jednym z celów edukacji na tym etapie jest „kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu”.

Celem projektu było:

kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie oraz społeczności, w której się żyje.
• zachęcenie dzieci do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki uzależnień, zdrowego odżywiania oraz korzyściami płynącymi z aktywności fizycznej.
• propagowanie wiedzy o zdrowiu poprzez aktywny udział w konkursach (plastyczny, dot. tematyki zdrowia)
• uświadomienie młodzieży zagrożeń współczesnego świata – poprzez pokaz prezentacji, pogadanki,
• poszerzanie wiedzy na temat wpływu uzależnień, odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie dzieci
• ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje;
• przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia;
• zapoznanie ucznia ze sposobami zachowania, a także poprawy zdrowia;
• poszerzanie wiadomości z dziedziny kultury fizycznej, zdrowia i pierwszej pomocy.

Realizacja projektu przebiegała według następującego harmonogramu:

Załącznik 1

Przeczytano: 485 razy. Wydrukuj|Do góry

Tydzień zdrowia