Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli 44-285, ul. Główna 69, tel. 0324301170, e-mail szkola.kobyla@kornowac.pl

Kadra

Monika Hartman

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Nauczanie indywidualne, Lekcja wychowawcza