Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli 44-285, ul. Główna 69, tel. 0324301170, e-mail szkola.kobyla@kornowac.pl

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kobyli

śląskie

raciborski

Kornowac

ul. Główna 69

Kobyla

44-285

szkola.kobyla@kornowac.pl
324301170

szkola.kobyla@kornowac.pl