Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli 44-285, ul. Główna 69, tel. 0324301170, e-mail szkola.kobyla@kornowac.pl

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli sprawuje:

Śląskie Kuratorium Oświaty, Delegatura w Rybniku

tel. 32 422 38 02 wew.41