Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli 44-285, ul. Główna 69, tel. 0324301170, e-mail szkola.kobyla@kornowac.pl

Szkoła Promująca Zdrowie

default.jpeg [221x228]   Rok szkolny 2014/2015
W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do realizacji Programu Szkoły Promującej Zdrowie. Program ten jest realizowany w Polsce już od 1991 roku. W pierwszej kolejności szkoła może ubiegać się o przyjęcie do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz nadanie certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie . Jeśli uda się przejść ten etap wówczas można starać się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Główną ideą programu jest stworzenie warunków i podejmowanie działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej;  podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Obecnie nasza szkoła jest na etapie okresu przygotowawczego, który trwa min. 6 miesięcy. W tym okresie szkoła tworzy trzyletni program promocji zdrowia oraz roczny harmonogram działań, który zacznie realizować w drugim semestrze  bieżącego roku szkolnego. Wraz z tym momentem szkoła przystąpi do okresu kandydackiego.

Po upływie okresu przygotowawczego oraz kandydackiego wojewódzki koordynator wraz z wojewódzkim zespołem koordynującym przyjmują szkołę do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła zastaje przyjęta do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz otrzymuje Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.