Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli 44-285, ul. Główna 69, tel. 0324301170, e-mail szkola.kobyla@kornowac.pl

Informacje dla rodziców

W związku z sytuacją epidemiczną

wywiadówki oraz indywidualne kontakty z rodzicami

odbywają się poprzez dziennik elektroniczny Librus, aplikację WhatsApp oraz telefonicznie.

......................................................

Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące pracy szkoły

prosimy kierować telefonicznie pod numer 32 430 11 70

.......................................................

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

przyjmuje skargi i wnioski codziennie od godz. 9.00 do 14.00

a w drug wtorek miesiąca od godz. 9.00 do 18.00